Logo
תאריך: 21-01-2022

פרטי המזמין

פרטי הפרוייקטהזמנת פלוטים

מקסימום גודל קובץ 200 מ"ב בחר קבצים להדפסה
לחץ לבחירה מרובה לבן שקוף פוסטר ש/ל צבע כן לא
שם הקובץ סוג נייר סוג ההדפסה מספר סטים קיפול גימור תוספות הערות

הזמנת מסמכים

בחר קבצים להדפסה
לחץ לבחירה מרובה A4 A3 ש/ל צבע כן לא
שם הקובץ סוג נייר גודל נייר סוג ההדפסה דו צדדי מספר סטים גימור תוספות
הנחיות לביצוע הזמנה
1. יש לבחור את הקובץ ולמלא את כל השדות
2. אין צורך לשלוח פקס או דוא"ל
3. לאחר אישור ההזמנה יתקבל לדוא"ל המזמין העתק - נא להדפיס למעקב
 
ביצוע הזמנת העבודה הינה על אחריות המזמין ובידיעת המשלם
מעבד נתונים... נא להמתין...