Logo
תאריך: 27-11-2021

פרטי המזמין

פרטי הפרוייקטצילומי תכניות

הוסף שורה
לחץ לבחירה מרובה לבן שקוף ש/ל צבע כן לא
שם תכנית סוג נייר סוג ההדפסה מספר סטים קיפול גימור סריקה אופן קבלה תוספות הערות

צילומי מסמכים

הוסף שורה
לחץ לבחירה מרובה A4 A3 ש/ל צבע כן לא

שם תכנית סוג נייר גודל נייר סוג ההדפסה דו צדדי כמות דפים מספר העתקים גימור סריקה אופן קבלה תוספות


מעבד נתונים... נא להמתין...